НАШІ ПРАЦІВНИКИ

Начальник управління фітосанітарної безпеки
ЛАПИЦЬКА Тетяна Володимирівна
тел.: (0522) 27-07-31
Начальник відділу фітосанітарних заходів на кордоні
ТИХОНЕНКО Дмитро Васильович
тел.: (0522) 27-64-93
Начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин
ХИТРУК Олена Вікторівна
(0522)33-75-39

Інформаційні повідомлення

------------------------

Оперативна інформація щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області за період 22-28 вересня 2017 року

Озимий ріпак – сходи, утворення листкової розетки. Озима пшениця – сівба, сходи. Соняшник – біологічна та технічна стиглість, збирання. Кукурудза – повна стиглість, збирання. Соя – другий етап дозрівання, збирання. Цукрові буряки – ріст коренеплодів, збирання. Сад – збирання плодів.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів:

В посівах озимої пшениці злаковими попелицями в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину в середньому пошкоджено 1 % рослин на 59 % обстежених площ, гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 3 % рослин на 59 % обстежених площ. Відмічається літ злакових мух: шведських мух в середньому нараховується 1 екз. на 100 п.с. на 59 % площ, гессенської мухи – в середньому 3 екз. на 100 п.с. на 59 % площ, пшеничної мухи – в середньому 2 екз. на 100 п.с. на 59 % площ (227 га).

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1,5 екз. на рослину в середньому пошкоджено 7 % рослин на 34 % обстеженої площі, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 19 % рослин на 62 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах 100 %) на 37 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на волоті – 38, качанах – 62 %) на 58 % обстежених площ, фузаріозною гниллю уражено 3 % качанів на 40 % обстежених площ (1045 га).

В посівах цукрових буряків гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 6 % рослин на 100 % обстежених площ. Церкоспорозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстежених площ (122 га).

У посівах соняшнику фомозом уражено 28 % рослин з розвитком хвороби 17 % на 43 % обстежених площ, білою гниллю уражено 5 % рослин (прикоренева форма – 40, стеблова форма – 20, кошикова форма – 40 % з розвитком хвороби 3 %) на 37 % площ, сірою гниллю уражено 8 % рослин (прикоренева форма – 35, стеблова форма – 28, кошикова форма – 17 % з розвитком хвороби 3 %) на 43 % площ (2773 га).

У посівах озимого ріпаку ріпаковим пильщиком в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 54 % обстежених площ, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 76 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1,6 % рослин на 53 % обстежених площ, гусеницями капустяного білана в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 14 % обстежених площ, гусеницями ріпакового білана в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 20 % обстежених площ. Фомозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 24 % обстежених площ (560 га).

У багаторічних травах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,1, нір на колонію – 7 на 40 га обстеженої площі. На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній шкідника – 2, нір на колонію – 3 на 228 га обстеженої площі. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній шкідника – 1,5, нір на колонію – 2 на 977 га обстежених площ. На площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній шкідника – 3, нір на колонію – 3 на 100 га обстеженої площі. На неорних землях середня чисельність колоній шкідника – 2, нір на колонію – 6 на 5 га обстежених площ.

Середня чисельність клопа шкідливої черепашки 3 екз. на кв.м на 92 % від обстежених площ лісосмуг 12,5 га.

--------------------------------------------------------

Інформаційне повідомлення щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області станом на 21 вересня 2017 року

В Петрівському районі гусеницями озимої совки за чисельності 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 2 % рослин озимої пшениці (200 га) в сильному ступені.

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності – 1,3, максимально – 3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 3, максимально – 19 % рослин на 513 га кукурудзи з 777 га обстежених.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 22, максимально – 35 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 513 га з 777 га обстежених.

Летючою сажкою в середньому уражено – 2, максимально – 12 % рослин (на волоті – 90, на качанах – 10 %) на 340 га кукурудзи з 777 га обстежених.

Пухирчастою сажкою в середньому уражено – 1, максимально – 7 % рослин, в т.ч. на качанах – 71 %, на стеблах – 29 % на 301 га кукурудзи з 777 га обстежених.

В Долинському, Петрівському районах фузаріозом в середньому уражено – 3, максимально – 5 % качанів кукурудзи (209 га).

Аскохітозом в середньому уражено – 7, максимально – 20 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 15 % на 222 га з 485 га обстежених.

В Бобринецькому районі септоріозом в середньому уражено – 14, максимально – 15 % рослин сої (80 га) з середнім розвитком хвороби – 8, максимально – 10 %.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 16 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 121 га з 2690 га обстежених.

Фомозом в середньому уражено – 31, максимально – 90 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 19, максимально – 42 % на 1328 га з 2690 га обстежених.

Білою гниллю в середньому уражено ­­– 5, максимально – 10 % рослин соняшнику, в т.ч. прикоренева форма – 28, стеблова – 23, кошикова – 49 % з середнім розвитком хвороби на кошиках – 3, максимально – 5 % на 753 га з 2690 обстежених.

Сірою гниллю в середньому уражено ­­– 6, максимально – 12 % рослин соняшнику, в т.ч. прикоренева форма – 30, стеблова – 22, кошикова – 48 % з середнім розвитком хвороби на кошиках – 3, максимально – 6 % на 913 га з 2690 обстежених.

В Олександрійському районі хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 5 екз. на кв.м пошкоджено 3 % рослин озимого ріпаку (95 га) в слабкому ступені.

В Бобринецькому районі капустяною попелицею в середній чисельності – 14, максимально – 20 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 34, максимально – 36 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки), в т.ч. в слабкому ступені – 85, середньому – 15 %; хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 4, максимально – 7 екз. на рослину заселено і пошкоджено – 40, максимально – 50 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки), в т.ч. в слабкому ступені – 92, середньому – 8 %.

В Бобринецькому районі на площах з-під зернових колосових (30 га) злаковими попелицями в середній чисельності 3 екз. на рослину заселено і пошкоджено 1 % рослин падалиці озимої пшениці. На 100 п.с. в середньому нараховується 3 екз. шведських мух, 5 екз. гессенської мухи, 7 екз. пшеничної мухи (30 га площ з-під зернових колосових).

На посівах озимої пшениці чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1 на га, 2 нори на колонію на 200 га з 250 га обстежених. В Бобринецькому районі на багаторічних травах (70 га) чисельність колоній шкідника – 1,3, максимально – 2 на га, в середньому – 6, максимально – 8 нір на колонію. На площах з-під зернових колосових середня чисельність колоній шкідника – 1,5, максимально – 2 на га, в середньому – 2, максимально – 4 нори на колонію на 977 га з 1007 га обстежених.

В лісосмугах (заселено 11 га з 12 га обстежених) середня чисельність клопа черепашки – 3, максимально – 5 екз. на кв.м. Співвідношення самок і самців – 55:45 %, середня маса самок – 120, максимально – 122 мг, самців – 114, максимально – 121 мг.

--------------------------------------------------------

Оперативна інформація щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області за період 8-14 вересня 2017 року

Кукурудза – повна стиглість. Соя – перший та другий етапи дозрівання, збирання врожаю. Соняшник – налив зерна, біологічна та збиральна стиглість, збирання врожаю. Озимий ріпак – сходи, перший справжній листок.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів: в посівах кукурудзи гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1,1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 43 % обстеженої площі, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 13 % рослин на 55 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин на 6 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 3 % рослин (на стеблах – 36, качанах – 58, на волоті – 6 %) на 53 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на волоті – 85, качанах – 15 %) на 33 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом в середньому уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 16 % обстежених площ, фузаріозною гниллю уражено 8 % качанів на 14 % обстежених площ (1864 га).

У посівах сої гусеницями акацієвої вогнівки в середній чисельності 1,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 29 % обстежених площ, павутинним кліщем в середній чисельності 4 екз. на лист в середньому пошкоджено 17 % рослин на 12 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 52 % обстежених площ, септоріозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 37 % обстежених площ, іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 4 % обстежених площ (1267 га).

У посівах соняшнику гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 6 екз. на заселену рослину в середньому заселено 6 % рослин на 9 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 8 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин на 19 % обстежених площ, польовими клопами в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 11 % обстежених площ. Фомозом уражено 30 % рослин з розвитком хвороби 16 % на 50 % обстежених площ, іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 21 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 7 % обстежених площ, білою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 45, стеблова форма – 22, кошикова форма – 33 % з розвитком хвороби 2 %) на 43 % площ, сірою гниллю уражено 5 % рослин (прикоренева форма – 30, стеблова форма – 17, кошикова форма – 53 % з розвитком хвороби 2 %) на 35 % площ. Вовчок соняшниковий в середньому уразив 22 % рослин за середньої чисельності 2 паразита на кожній на 11 % обстежених площ (2773 га).

У посівах озимого ріпаку ріпаковим пильщиком в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 10 % рослин на 31 % обстежених площ, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 69 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 31 % обстежених площ (392 га).

У посівах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 2 на 31 % з 392 га обстежених площ. У багаторічних травах середня чисельність колоній шкідника – 2, нір на колонію – 8 на 7 га обстеженої площі. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній шкідника – 1,3, нір на колонію – 4 на 270 га обстежених площ. На площах з-під сої середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 8 на 56 га обстеженої площі. На неорних землях середня чисельність колоній шкідника – 1,1, нір на колонію – 5 на 65 га обстежених площ.

Середня чисельність клопа шкідливої черепашки 1,4 екз. на кв.м на 91 % від обстежених площ лісосмуг 5,5 га.

---------------------------------------------

Інформаційне повідомлення щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області станом на 7 вересня 2017 року

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності – 1,1, максимально – 3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 3, максимально – 11 % рослин на 1042 га кукурудзи з 1665 га обстежених.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 1,2, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 13, максимально – 23 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 956 га з 1665 га обстежених.

Летючою сажкою в середньому уражено – 2, максимально – 8 % рослин (на волоті – 69, на качанах – 31 %) на 564 га кукурудзи з 1665 га обстежених.

Пухирчастою сажкою в середньому уражено – 3, максимально – 7 % рослин, в т.ч. на качанах – 76 %, на стеблах – 24 % на 1060 га кукурудзи з 1665 га обстежених.

В Олександрівському районі гельмінтоспоріозом уражено 8 % рослин кукурудзи (190 га) з розвитком хвороби 2 %.

В Бобринецькому, Гайворонському, Маловисківському районах павутинним кліщем в середній чисельності – 5, максимально – 6 екз. на лист в середньому заселено і пошкоджено – 19, максимально – 30  % рослин сої на 298 га з 758 га обстежених.

В Гайворонському, Маловисківському районах гусеницями акацієвої вогнівки середній чисельності – 2, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 1,3, максимально – 2 % рослин сої в слабкому ступені на 305 га з 498 га обстежених.

В Долинському районі гусеницями бавовникової совки та совки-гамма за середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 10 % рослин сої (90 га) в слабкому ступені.

В Маловисківському районі гусеницями озимої совки за середній чисельності – 0,2, максимально – 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 4 % рослин сої в слабкому ступені на 335 га з 405 га обстежених.

Аскохітозом в середньому уражено – 6, максимально – 17 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 13 % на 312 га з 848 га обстежених.

В Бобринецькому, Гайворонському районах септоріозом в середньому уражено – 10, максимально – 12 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 7, максимально – 10 % на 193 га з 353 га обстежених.

В Долинському районі іржею уражено 7 % рослин сої (90 га) з розвитком хвороби 3 %.

В Благовіщенському районі буряковою попелицею за середній чисельності 15 екз. на рослину заселено і пошкоджено 2 % рослин цукрових буряків в слабкому ступені на 102 га з 199 га обстежених.

В Маловисківському районі гусеницями совки-гамма за середній чисельності – 0,1, максимально – 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин цукрових буряків (420 га) в слабкому ступені.

В Благовіщенському районі церкоспорозом в середньому уражено – 14, максимально – 15 % рослин цукрових буряків з розвитком хвороби 6 % (199 га).

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 0,9, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 10 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 395 га з 2458 га обстежених.

В Гайворонському, Маловисківському районах гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності – 2, максимально – 5  екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 8, максимально – 12 % рослин в слабкому ступені на 305 га соняшнику з 498 га обстежених.

В Долинському районі польовими клопами за чисельності 5 екз. на кв.м пошкоджено 2 % рослин соняшнику (142 га) в слабкому ступені.

В Бобринецькому, Долинському районах гусеницями лучного метелика в середній чисельності – 0,8, максимально – 1  екз. на кв.м в середньому заселено і пошкоджено – 6, максимально – 8 % рослин в слабкому ступені на 242 га соняшнику з 672 га обстежених.

Фомозом в середньому уражено – 37, максимально – 86 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 19, максимально – 40 % на 993 га з 2458 га обстежених.

В Компаніївському, Маловисківському, Компаніївському районах пероноспорозом в середньому уражено – 5, максимально – 16 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 16 % на 453 га з 907 га обстежених.

В Долинському, Компаніївському, Олександрівському районах іржею в середньому уражено – 7, максимально – 18 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 4 % на 269 га з 394 га обстежених.

В Новгородківському районі фомопсисом в середньому уражено – 5, максимально – 8 % рослин соняшнику (300 га) з середнім розвитком хвороби 3 %.

Білою гниллю в середньому уражено ­­– 3, максимально – 12 % рослин соняшнику, в т.ч. прикоренева форма – 50, стеблова – 23, кошикова – 27 % з середнім розвитком хвороби на кошиках 2 % на 1184 га з 1749 обстежених.

Сірою гниллю в середньому уражено ­­– 3, максимально – 6 % рослин соняшнику, в т.ч. прикоренева форма – 20, стеблова – 19, кошикова – 61 % з середнім розвитком хвороби на кошиках – 2, максимально – 4 % на 1103 га з 1749 обстежених.

За високої вологозабезпеченості (ГТК>1,5) і вологості насіння 25-30 % на початку побуріння кошиків доцільно провести десикацію посівів.

В Петрівському районі хрестоцвітими блішками в чисельності 2 екз. на кв.м пошкоджено 10 % рослин озимого ріпаку (155 га) в слабкому ступені.

В Бобринецькому, Маловисківському районах капустяною попелицею в середній чисельності – 35, максимально – 90 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 30, максимально – 32 % рослин пізньої капусти (6 га в Маловисківському районі та присадибні ділянки), в т.ч. в слабкому ступені – 99, середньому – 1 %; гусеницями капустяної совки в середній чисельності – 1,4, максимально – 3 екз. на рослину заселено і пошкоджено – 6, максимально – 7 % рослин пізньої капусти (6 га в Маловисківському районі та присадибні ділянки) в слабкому ступені.

В Маловисківському районі гусеницями капустяного білана в середній чисельності – 2, максимально – 4 екз. на рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин пізньої капусти (6 га), в т.ч. в слабкому ступені – 95, середньому – 5 %, гусеницями ріпакового білана в чисельності 1 екз. на рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин пізньої капусти (6 га) в слабкому ступені.

В Бобринецькому районі хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 4, максимально – 7 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 35, максимально – 40 % рослин пізньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки).

Фітофторозом в середньому уражено – 60, максимально – 90 % рослин томатів з середнім розвитком хвороби – 30, максимально – 42 % (присадибні ділянки).

Гусеницями яблуневої плодожерки в середньому пошкоджено – 23, максимально – 25 % плодів падалиці під  50 % дерев (4 га саду).

Паршею яблуні в середньому уражено – 15, максимально – 17 % листків з середнім розвитком хвороби – 10, максимально – 12 %; в середньому 11 % плодів з розвитком хвороби 6 % в середньому – на 40, максимально – 50 % дерев (4 га саду).

Плодовою гниллю в середньому уражено – 20, максимально – 24 % плодів падалиці в середньому під – 50, максимально – 60 % дерев (4 га яблуневого саду).

В Маловисківському районі на багаторічних травах (99 га) чисельність колоній мишоподібних гризунів – 3, максимально – 4 на га, в середньому – 5, максимально – 8 нір на колонію. На площах з-під зернових колосових середня чисельність колоній шкідника – 1,9, максимально – 3 кол. на га, в середньому 4 нори на колонію на 541 га з 588 га обстежених. В Бобринецькому районі на неорних землях (10 га) чисельність колоній шкідника – 2 на га, 6 нір на колонію.

Середня чисельність клопа черепашки – 1,3, максимально – 2 екз. на кв.м (1 га лісосмуг).

Насіння озимих зернових високих посівних кондицій, призначене для сівби, підлягає обов’язковій лабораторній фітоекспертизі, за якою визначають наявність на зерні збудників хвороб та їх видовий склад, що дасть змогу вибрати протруйник відповідного спектра дії. Особливо цінними будуть протруйники, які підвищують енергію проростання і польову схожість насіння та підвищують перезимівлю озимих культур. Протруювати насіння можна завчасно (за 2-3 тижні) або безпосередньо перед сівбою. Системними протруйниками, які знищують зовнішню і внутрішню інфекцію, краще оздоровлювати зерно за день або в день сівби. Завчасне протруювання особливо ефективне для захисту рослин від сажкових хвороб.

----------------------------------------------

Оперативна інформація щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області за період 25-31 серпня 2017 року

Кукурудза – воскова та повна стиглість. Соя – перший та другий етапи дозрівання. Цукрові буряки – ріст коренеплодів. Соняшник – налив зерна, біологічна стиглість. Озимий ріпак – сходи.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів: в посівах кукурудзи гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1,1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 53 % обстеженої площі, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 15 % рослин на 71 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 4 % рослин (на стеблах – 38, качанах – 57, на волоті – 5 %) на 50 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на волоті – 43, качанах – 57 %) на 26 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом в середньому уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 8 % обстежених площ, фузаріозною гниллю уражено 10 % качанів на 8 % обстежених площ (2016 га).

У посівах сої гусеницями акацієвої вогнівки в середній чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1,6 % рослин на 31 % обстежених площ, павутинним кліщем в середній чисельності 4 екз. на лист в середньому пошкоджено 20 % рослин на 41 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 47 % обстежених площ, гусеницями люцернової совки в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 9 % обстежених площ, гусеницями чортополохівки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 8 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 9 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 39 % обстежених площ, септоріозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 17 % обстежених площ, іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 26 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 6 % обстежених площ, церкоспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 17 % обстежених площ (1670 га).

У посівах цукрових буряків гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 43 % обстежених площ. Церкоспорозом уражено 14 % рослин з розвитком хвороби 6 % на 62 % обстежених площ (1125 га).

У посівах соняшнику гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину в середньому заселено 5 % рослин на 51 % обстежених площ, геліхризовою попелицею в середній чисельності 25 екз. на рослину в середньому пошкоджено 24 % рослин на 29 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 11 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 4 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 3 % обстежених площ. Фомозом уражено 48 % рослин з розвитком хвороби 22 % на 60 % обстежених площ, септоріозом уражено 28 % рослин з розвитком хвороби 14 % на 13 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 9 % рослин з розвитком хвороби 6 % на 21 % обстежених площ, фомопсисом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 8 % обстежених площ, білою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 32, стеблова форма – 12, кошикова форма – 56 % з розвитком хвороби 2 %) на 62 % площ, сірою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 12, стеблова форма – 12, кошикова форма – 76 % з розвитком хвороби 1 %) на 47 % площ (1942 га).

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 15 % рослин на 110 га обстеженої площі.

Фітофторозом уражено 61 % рослин томатів з розвитком хвороби 30 % (присадибні ділянки).

На моркві гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 5 га обстеженої площі.

На пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 40 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 13 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,4 екз. на рослину в середньому пошкоджено 5 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено 32 % рослин (присадибні ділянки).

На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,9, нір на колонію – 3 на 480 га обстежених площ.

------------------------------------------------

Інформаційне повідомлення щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області станом на 23 серпня 2017 року

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності – 16, максимально – 75 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 24, максимально – 40 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 981 га з 3226 га обстежених. Подекуди чисельність та шкідливість попелиць контролюється діяльністю ентомофагів.

Гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності – 1,3, максимально – 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 3, максимально – 7 % рослин на 1824 га кукурудзи з 3226 га обстежених.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 0,9, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 11, максимально – 25 % рослин кукурудзи переважно в слабкому ступені на 2745 га з 3226 га обстежених.

Злаковими блішками в середній чисельності – 5, максимально – 10 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 34, максимально – 70 % рослин, в т.ч. в слабкому ступені – 99, середньому – 1 % на 734 га з 3226 га обстежених.

Летючою сажкою в середньому уражено – 3, максимально – 5 % рослин (на волоті – 45, на качанах – 55 %) на 1106 га кукурудзи з 3226 га обстежених.

Пухирчастою сажкою в середньому уражено – 3, максимально – 7 % рослин, в т.ч. на качанах – 44 %, на волоті – 18 %, на стеблі – 38 % на 1228 га кукурудзи з 3226 га обстежених.

В Олександрівському районі гельмінтоспоріозом уражено 4 % рослин кукурудзи (155 га) з розвитком хвороби 2 %.

Павутинним кліщем в середній чисельності – 4, максимально – 6 екз. на лист в середньому заселено і пошкоджено – 16, максимально – 25  % рослин сої на 650 га з 1612 га обстежених.

Гусеницями акацієвої вогнівки середній чисельності – 1, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 1,4, максимально – 5 % рослин сої переважно в слабкому ступені на 664 га з 1612 га обстежених.

В Новоукраїнському районі гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 1,5, максимально – 2 екз. на кв.м пошкоджено 3 % рослин сої (126 га) в слабкому ступені.

В Олександрівському районі гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 2 % рослин сої (40 га) в слабкому ступені.

В Маловисківському районі гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,2, максимально – 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 4 % рослин сої в слабкому ступені на 280 га з 350 га обстежених.

Вогнища з надпороговою чисельністю гусениць підгризаючих (1–2 екз. на кв.м) та листогризучих совок (2–3 екз. на кв.м), мінуючої молі (2–3 екз. на рослину) локалізують через обприскування рекомендованими за регламентами технологій інсектицидами.

Аскохітозом в середньому уражено – 8, максимально – 17 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 12 % на 676 га з 1612 га обстежених.

В Бобринецькому, Гайворонському, Олександрівському районах септоріозом в середньому уражено – 8, максимально – 10 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 6 % на 253 га з 423 га обстежених.

В Новомиргородському, Олександрівському, Олександрійському районах іржею в середньому уражено 6 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 4 % на 401 га з 589 га обстежених.

В Бобринецькому, Новгородківському районах пероноспорозом в середньому уражено – 3, максимально – 5 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 2, максимально – 3 % на 140 га з 480 га обстежених.

В Новомиргородському районі гусеницями озимої совки за середній чисельності – 0,2, максимально – 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин цукрових буряків в слабкому ступені на 433 га з 645 га обстежених.

В Маловисківському районі гусеницями совки-гамма за середній чисельності – 0,1, максимально – 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин цукрових буряків (420 га) в слабкому ступені.

В Новомиргородському районі буряковою попелицею за середній чисельності – 18, максимально – 90 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 2, максимально – 3 % рослин цукрових буряків в слабкому ступені на 212 га з 645 га обстежених.

 Вогнища фітофагів локалізують дозволеними препаратами.

В Маловисківському, Новомиргородському районах церкоспорозом в середньому уражено 12 % рослин цукрових буряків з середнім розвитком хвороби 6 % на 632 га з 1065 га обстежених.

Геліхризовою попелицею в середній чисельності – 15, максимально – 5 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 16, максимально – 35 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 1037 га з 3688 га обстежених. Подекуди чисельність та шкідливість попелиць контролюється діяльністю ентомофагів.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 0,8, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 7 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 818 га з 3688 га обстежених.

В Новомиргородському районі гусеницями совки-гамма в середній чисельності – 0,1, максимально – 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 87 га з 374 га обстежених.

В Бобринецькому, Вільшанському районах гусеницями лучного метелика в середній чисельності – 1, максимально – 1,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 7, максимально – 9 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 264 га з 1065 га обстежених.

Гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності – 2, максимально – 5  екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 6, максимально – 14 % рослин в слабкому ступені на 1100 га соняшнику з 3688 га обстежених.

Вогнища фітофагів локалізують дозволеними препаратами.

Фомозом в середньому уражено – 37, максимально – 67 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 18, максимально – 30 % на 1197 га з 3688 га обстежених.

Пероноспорозом в середньому уражено – 8, максимально – 16 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 10 % на 928 га з 3688 га обстежених.

Білою гниллю в середньому уражено ­­– 3, максимально – 7 % рослин соняшнику, в т.ч. прикоренева форма – 31, стеблова – 10, кошикова – 59 % з середнім розвитком хвороби на кошиках – 2, максимально – 4 % на 2205 га з 3688 га обстежених.

Сірою гниллю в середньому уражено ­­– 2, максимально – 4 % рослин соняшнику, в т.ч. прикоренева форма – 11, стеблова – 10, кошикова – 79 % з середнім розвитком хвороби на кошиках – 1, максимально – 2 % на 753 га з 3688 га обстежених.

В Благовіщенському, Олександрівському районах іржею в середньому уражено 5 % рослин соняшнику з розвитком хвороби 3 % на 279 га з 365 га обстежених.

В Бобринецькому районі септоріозом в середньому уражено – 23, максимально – 25 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 14, максимально – 16 % на 300 га з 730 га обстежених.

В Петрівському районі фомопсисом в середньому уражено – 5, максимально – 8 % рослин соняшнику (560 га) з середнім розвитком хвороби 3 %.

В Бобринецькому районі хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 5 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 28, максимально – 30 % рослин середньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки); гусеницями капустяної совки в середній чисельності – 1,3, максимально – 2 екз. на рослину заселено і пошкоджено – 4, максимально – 5 % рослин середньої капусти в слабкому ступені; капустяною попелицею в середній чисельності – 10, максимально – 16 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 20, максимально – 24 % рослин середньої капусти в слабкому ступені.

В Маловисківському, Новомиргородському, Новоукраїнському районах капустяною попелицею в середній чисельності – 37, максимально – 86 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 17, максимально – 50 % рослин пізньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки).

В Маловисківському, Новомиргородському районах гусеницями капустяної совки в середній чисельності – 1,5, максимально – 2 екз. на рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин пізньої капусти в слабкому ступені; гусеницями капустяного білана в середній чисельності – 2, максимально – 3 екз. на рослину заселено і пошкоджено 3 % рослин пізньої капусти; гусеницями ріпакового білана в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки).

В Новомиргородському районі гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м пошкоджено 8 % рослин (5 га моркви), в т.ч. в слабкому ступені – 95, середньому – 5 %.

В Гайворонському районі імаго колорадського жука в середній чисельності – 3, максимально – 5 екз. на рослину в середньому пошкоджено 10 % рослин томатів (присадибні ділянки).

Фітофторозом в середньому уражено – 37, максимально – 80 % рослин томатів з середнім розвитком хвороби – 19, максимально – 37 % (присадибні ділянки).

В Гайворонському районі альтернаріозом уражено 5 % рослин томатів з розвитком хвороби 4 %, в т.ч. на плодах 30 %.

Гусеницями яблуневої плодожерки в середньому пошкоджено – 29, максимально – 50 % плодів падалиці в середньому під – 66, максимально – 100 % (в Новомиргородському районі) дерев (57 га саду).

Паршею яблуні в середньому уражено – 16, максимально – 25 % листків з середнім розвитком хвороби – 9, максимально – 25 %; в середньому – 8, максимально – 12 % плодів з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 6 % в середньому – на 33, максимально – 50 % дерев (57 га саду).

Плодовою гниллю в середньому уражено – 13, максимально – 20 % плодів падалиці в середньому під – 33, максимально – 60 % дерев (57 га саду).

На площах з-під зернових колосових (320 га) середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, максимально – 3 на га, в середньому – 4, максимально – 5 нір на колонію.

---------------------------------------------------

Оперативна інформація щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області за період 11-17 серпня 2017 року

Кукурудза – молочно-воскова стиглість. Соя – формування бобів, достигання. Цукрові буряки – ріст коренеплодів. Соняшник – формування кошиків, цвітіння, налив зерна, дозрівання.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів: в посівах кукурудзи гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1,1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 2 % рослин на 52 % обстеженої площі, злаковими попелицями в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину заселено 10 % рослин на 11 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 9 % рослин на 81 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 4 % рослин (на стеблах – 38, качанах – 62 %) на 43 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на волоті – 75, качанах – 25 %) на 12 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом в середньому уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 12 % обстежених площ (1581 га).

У посівах сої гусеницями акацієвої вогнівки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 26 % обстежених площ, павутинним кліщем в середній чисельності 3 екз. на лист в середньому пошкоджено 16 % рослин на 58 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 42 % обстежених площ, септоріозом уражено 13 % рослин з розвитком хвороби 6 % на 13 % обстежених площ, іржею уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 39 % обстежених площ (713 га).

У посівах цукрових буряків гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 39 % обстежених площ, гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 61 % обстежених площ. Фомозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 39 % обстежених площ (713 га).

У посівах соняшнику геліхризовою попелицею в середній чисельності 18 екз. на рослину в середньому пошкоджено 17 % рослин на 50 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 20 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 26 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 25 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину в середньому заселено 3 % рослин на 38 % обстежених площ. Фомозом уражено 38 % рослин з розвитком хвороби 14 % на 35 % обстежених площ, іржею уражено 100 % рослин з розвитком хвороби 20 % на 14 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 15 % рослин з розвитком хвороби 10 % на 20 % обстежених площ, фомопсисом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 25 % обстежених площ, білою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 38, стеблова форма – 24, кошикова форма – 38 % з розвитком хвороби 2 %) на 64 % площ, сірою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 5, стеблова форма – 7, кошикова форма – 88 % з розвитком хвороби 1 %) на 37 % площ. Вовчок соняшниковий в середньому уразив 1 % рослин за середньої чисельності 1 паразит на кожній на 9 % обстежених площ (1353 га).

Фітофторозом уражено 65 % рослин картоплі з розвитком хвороби 30 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 48 % рослин томатів з розвитком хвороби 22 % (присадибні ділянки).

На моркві гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 5 га обстеженої площі.

На пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 42 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 8 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,5 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин, гусеницями капустяного білана в середній чисельності 1,5 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин (присадибні ділянки).

---------------------------------

Інформаційне повідомлення щодо

фітосанітарного стану агроценозів

Кіровоградської області станом на 11 серпня 2017 року

 

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності – 5, максимально – 10 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 13, максимально – 21 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 796 га з 1171 га обстежених. Подекуди чисельність та шкідливість попелиць контролюється діяльністю ентомофагів.

Гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин на 104 га кукурудзи з 1171 га обстежених.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 1,5, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 7, максимально – 40 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 1101 га з 1171 га обстежених.

Гусеницями совки-гамма в середній чисельності – 1,8, максимально – 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 13, максимально – 40 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 216 га з 1171 га обстежених.

В Долинському, Маловисківському районах гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м пошкоджено 4 % рослин кукурудзи (170 га) в слабкому ступені.

Злаковими блішками в середній чисельності – 5, максимально – 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 7 % рослин в слабкому ступені на 182 га з 1171 га обстежених.

Вогнища фітофагів локалізують дозволеними препаратами.

Летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на волоті – 83, на качанах – 17 %) на 579 га кукурудзи з 1171 га обстежених.

Пухирчастою сажкою в середньому уражено – 1, максимально – 3 % рослин, розвиток хвороби проходить на качанах на 563 га кукурудзи з 1171 га обстежених.

В Долинському районі гельмінтоспоріозом уражено 4 % рослин кукурудзи (82 га) з розвитком хвороби 2 %.

В Компаніївському районі павутинним кліщем в середній чисельності 2 екз. на лист в середньому заселено і пошкоджено – 1, максимально – 3  % рослин сої на 63 га з 158 га обстежених.

 В Компаніївському районі гусеницями совки-гамма в середній чисельності – 1, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 1, максимально – 3 % рослин сої в слабкому ступені на 62 га з 158 га обстежених, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 0,3, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 2, максимально – 4 % рослин сої в слабкому ступені на 63 га з 158 га обстежених.

В Маловисківському районі гусеницями лучного метелика в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 5 % рослин сої (100 га) в слабкому ступені.

Чисельність лускокрилих комах ефективно знижують випускаючи трихограму на початку і в період масового відкладання яєць за рекомендаціями. Вогнища з надпороговою чисельністю гусениць підгризаючих (1–2 екз. на кв.м) та листогризучих совок (2–3 екз. на кв.м), мінуючої молі (2–3 екз. на рослину) локалізують через обприскування рекомендованими за регламентами технологій інсектицидами.

В Благовіщенському, Компаніївському районах септоріозом в середньому уражено – 4, максимально – 12 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 6 % на 165 га з 244 га обстежених.

В Компаніївському, Маловисківському районах іржею в середньому уражено – 11, максимально – 19 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 10 % на 72 га з 158 га обстежених.

В Компаніївському районі аскохітозом в середньому уражено – 2, максимально – 6 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 3 % на 72 га з 158 га обстежених.

В Благовіщенському районі зморшкуватою мозаїкою уражено 2 % рослин сої (86 га) з розвитком хвороби 2 %.

Геліхризовою попелицею в середній чисельності – 4, максимально – 10 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 5, максимально – 12 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 451 га з 851 га обстежених.

В Долинському районі буряковою попелицею в середній чисельності 50 екз. на рослину заселено і пошкоджено 18 % рослин соняшнику (106 га) в середньому ступені.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 1,7, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 306 га з 859 га обстежених.

Гусеницями совки-гамма в середній чисельності – 1,2, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 445 га з 2102 га обстежених.

В Маловисківському районі гусеницями л